Christmas at the Movies

Christmas at the Movies wk 1

11/29/20

It's a Wonderful Life

Christmas at the Movies wk 4

12/20/20

Christmas Vacation

Christmas at the Movies wk 2

12/6/20

The Grinch

Christmas at the Movies wk 3

12/13/20

A Christmas Carol

Spirit Soul Body

12/27/20

Rusty Renfroe